One, two, three, four and five

Rymowanka „Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć” jest częścią tradycyjnej kolekcji liczących piosenek dla dzieci.

Oprócz „One Two Buckle My Shoe” jest to kolejne świetne narzędzie dla rodziców i nauczycieli, które pomaga dzieciom rozpoznawać i zapamiętywać liczby.

Piosenka pochodzi z końca XVIII wieku i została opublikowana w jednej z najstarszych kolekcji książek z piosenkami dla dzieci o nazwie „Melodia Matki Goose” w latach 60. Dłuższą wersję piosenki opublikował dopiero później, w latach 80. XIX wieku, amerykański kolekcjoner rymowanek Henry Bolton.

Nowoczesna wersja

One, two, three, four, five,
Once I caught a fish alive,
Six, seven, eight, nine, ten,
Then I let it go again.
Why did you let it go?
Because it bit my finger so.
Which finger did it bite?
This little finger on my right

“One, two, three, four and five” Oryginalna wersja

One, two, three,
Four and five,
I caught a hare alive;
Six, seven, eight,
Nine and ten,
I let him go again