If You’re Happy and You Know It

If You’re Happy and You Know It. Jeśli jesteś szczęśliwy i to wiesz,  utwór znany również jako Happy Song to popularna piosenka dla dzieci opublikowana po raz pierwszy w latach 50. XX wieku w USA.

Istnieje wiele wersji tej piosenki i można ją łatwo rozszerzyć podczas odtwarzania o dodatkowe teksty, np. if you are sad, if you are scared, if you are angry, if you are sleepy, if you are thirsty, if you are hungry  if you are in love etc.  Dzieci mogą pokazywać swoje emocje co jest świętną metodą na zapamiętywanie poszczególnych słów oznaczających uczucia i emocje.

“If You’re Happy and You Know It” 

The first verses of the lyrics are usually:
If you’re happy and you know it, clap your hands
(clap clap)
If you’re happy and you know it, clap your hands
(clap clap)
If you’re happy and you know it, then your face will surely show it
If you’re happy and you know it, clap your hands.
(clap clap)
The “clap your hands” part is then switched with other phrases like:
snap your fingers!
pat your head!
shout Hooray!
nod your head!
turn around!
slap your knees!
etc