Baa, Baa, Black Sheep

Podobnie jak Twinkle-Twinkle Little Star lub piosenka ABC, angielska wersja „Baa, Baa, Black Sheep” wywodzi się ze starej francuskiej piosenki z 1761 roku Ah, vous dirai-je, maman! Autor: Louis Le Maire, dzielący ten sam utwór.

Chociaż w przeszłości rymowanka „Baa-Baa Black Sheep” była związana z przemysłem wełnianym i świętami średniowiecza, dziś ma on raczej charakter edukacyjny, a dzieci mogą dowiedzieć się czegoś o życiu na wsi, oraz naśladować dźwięk wydawany przez owce.

“Baa, Baa, Black Sheep” 

 Nowoczesna wersja

Baa, baa, black sheep,
Have you any wool?
Yes sir, yes sir,
Three bags full.
One for the master,
One for the dame,
And one for the little boy
Who lives down the lane

“Baa, Baa, Black Sheep” 
Oryginalna wersja

Oryginalna wersja „Baa, Baa, Black sheep”, datowana na 1744 rok, została po raz pierwszy opublikowana w Pretty Song Song Tommy Thumb

Bah, Bah a black Sheep,
Have you any Wool?
Yes merry have I,
Three Bags full,
One for my master,
One for my Dame,
One for the little Boy
That lives down the lane.