Are you sleeping, brother John?

Jeden z najpopularniejszych rymów pochodzenia  francuskiego , w polskim tłumaczeniu  „Panie Janie” został przetłumaczony na wiele języków, w tym angielski, holenderski, polski, hebrajski, fiński, arabski lub wietnamski.

Po raz pierwszy został opublikowany w rękopisie pod nazwą „Frère Blaise” w 1780 roku, ale jego autor jest nieznany, pomimo pewnych teorii, że autorem piosenki był francuski kompozytor Jean-Philippe Rameau.

Angielskie teksty nie zachowują znaczenia piosenki, jak w języku francuskim trzeci werset „Sonnez les matines! Sonnez les matines! ” jest konieczne i oznacza, że brat Jan powinien zadzwonić na poranne dzwony.

Are you sleeping, brother John?

Are you sleeping? Are you sleeping?
Brother John, Brother John,
Morning bells are ringing! Morning bells are ringing!
Ding, dang, dong. Ding, dang, dong.